Hedonic Adaptation

این اصطلاح را امروز در کتاب the upside of irrationality در فصلی که در چند روز آینده خلاصه آن را یادداشت خواهم کرد، یاد گرفتم. معنای لغوی آن یعنی وفق یافتن و عادت کردن به لذت ها و رنج ها است. آیا تا به حال دقت کرده اید که وقتی ماشین جدیدی میخرید، برخی از … ادامه ی مطلب

بخش پنجم کتاب the upside of irrationality

این بخش از کتاب با عنوان the case for revenge می باشد و اینکه چرا ما به دنبال انتقام هستیم. انتقام یکی از عمیق ترین غرایز وجودی انسان است که حتی ریشه های بیولوژیک نیز دارد. طبق تحقیقات در هنگام انتقام گرفتن بخشی از مغز فعال می شود که در آن احساس لذت می کنیم … ادامه ی مطلب

گزارش بخش چهارم کتاب the upside of irrationality

این بخش با عنوان why my ideas are better than yours می باشد، یعنی چرا ایده های من بهتر از تو است. همانطور که در بخش قبلی کتاب عنوان شد، ما انسان ها به آنچه خودمان خلق کرده ایم عشق می ورزیم و به آن دلبسته می شویم. این بخش از کتاب هم به نوعی … ادامه ی مطلب

گزارش بخش سوم کتاب the upside of irrationality

این بخش از کتاب با عنوان why we overvalue what we make  نوشته شده است. تا حالا به این مساله توجه داشته اید که انسان ها برای چیزی که خودشان خلق کرده اند ارزش زیادی قائل هستند و عاشق آن می شوند؟ به طور نمونه اگر شما تونسته اید که یک شمشیر چوبی برای فرزند خودتان … ادامه ی مطلب

گزارش بخش دوم کتاب upside of irrationality

بخش دوم کتاب با عنوان the meaning of labor در مورد معنی دار بودن کارها است. آیا تا کنون دقت کرده اید که بسیاری از افراد وقتی به هم می رسند قبل از اینکه اطلاعات بیشتری در مورد خود بدهند تمایل دارند تا در مورد کاری که انجام می دهند با بقیه صحبت کنند و همین طور … ادامه ی مطلب

گزارش بخش اول کتاب the upside of irrationality

بخش اول کتاب با عنوان why big bonuses don’t always work هست، در این بخش از کتاب با آزمایش هایی که انجام گرفته است دن ایرلی به این نتیجه رسیده است که پاداش زیاد الزاما باعث بهبود عملکرد نمی شود، من یکی از آزمایش ها را به طور خلاصه بیان می کنم: در این آزمایش از چند … ادامه ی مطلب