خلاصه بخش 10 با عنوان The communication Gap

درونگراها و برونگراها به شکل های متفاوتی اجتماعی هستند. چیزی که دانشمندان به آن the need for intimacy یا نیاز برای صمیمیت می گویند. قرار نیست افرادی که برای این نیاز ارزش و اعتبار بیشتری قایل هستند الزاما پر سر و صدا باشند یا خیلی تمایل به بیرون رفتن یا پارتی رفتن داشته باشند. افراد … ادامه ی مطلب