گزارش بخش 6 کتاب the upside of irrationality

این بخش با عنوان on adaptation  نوشته شده است، در این بخش، دن اریلی در مورد عادت کردن و مزایا و معایب آن و کاربردهایی که چه در زندگی شخصی و چه در زندگی کاری می تواند داشته باشد صحبت کرده است. وی به تعریف اصطلاحاتی چون hedonic adaptation, hedonic disruption, hedonic treadmill پرداخته است که در پست های جداگانه در مورد آن صحبت شده است.

دن اریلی در این بخش با انجام آزمایشاتی عنوان می کند که انسان بدون اینکه متوجه شود به هر شرایطی می تواند عادت کند چه خوب چه بد، عادت کردن به شرایط بیرونی به نظر بسیار مفید است  چراکه ما انسان ها همیشه مقدار مشخصی توجه نسبت به محیط اطراف داریم و اگر قرار باشد خریدن یک ماشین جدید همیشه توجه ما را مثل روز اول به خودش جلب کند، شاید دیگر به محیط اطراف و تغییرات آن خیلی حساس نباشیم. علاوه بر لذات، حتی ما به درد ها و محدودیت هایی که داریم هم عادت می کنیم مثلا یک معلول بعد از مدتی به شرایط جدید عادت کرده و حتی در این حالت هم می تواند از انجام کارهایی که قبلا به آنها فکر نکرده بود لذت ببرد مثل Andrew Potok که پس از از دست دادن چشمانش، متوجه شد که قدرت نویسندگی بالایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید