خلاصه بخش دوم از فصل اول کتاب simply complexity

Chapter1: Two's Company, Three is complexity

1.2 Complexity in action

در تمام مثال های پیچیدگی، شرایطی هست که در آن مجموعه ای از اجزا برای منابع محدودی مثل غذا، انرژی، قدرت یا ثروت رقابت می کنند. برای مثال رانندگانی که در یک جاده برای فضا رقابت می کنند و باعث به وجود آمدن گیرِترافیکی می شوند. حتی جنگ ها و تروریسم هم می تواند به عنوان مجموعه اقداماتِ جمعی گروهی از مردم مختلف باشد که برای کنترل منابعی مثل زمین یا قدرت سیاسی می جنگند.

چیزی که نظریه پیچیدگی می خواهد اما رسیدن به آن سخت و شاید غیرممکن است فهمیدن، پیش بینی و کنترل ظهور چنین پدیده ها است. مانند به هم ریختگی در بازار، ترافیک، بیماری های واگیردار، بیماری هایی مانند سرطان، تعارض های انسانی و تغییرات آب و هوایی.

اجتماع اجزا می تواند باعث پدیده خودسازمان دهی شود.

به جز انسان ها، حیوانات، حشرات و ماهی ها هم پدیده ظهور ویژگی های جدید را از خود نشان می دهند. زیست شناسی نیز به عنوان مخزن ارزشمندی از پدیده های جمعی است مانند سیستم ایمنی بدن که البته درست مانند ترافیک گاهی اوقات می تواند درست عمل نکند و به بافت های سالم حمله کند.

فهمیدن پیچیدگی از نقطه نظر سلامت نیز اهمیت زیادی دارد چرا که می تواند باعث کشف روش های جدید درمان شود. یک تومور سرطانی، مجموعه ای از سلول ها است که به طور کنترل نشدنی اقدام به چندبرابر کردن خودشان کرده اند. درست مانند زمانی که یک گیرِترافیکی به وجود می آید.

پدیده پیچیدگی همچنین توجه دانشمندان ناسا را هم به خود جلب کرده است. آنها با استفاده از پدیده ظهور، در حال تحقیق هستند تا مجموعه ای از روبات های نسبتا ساده را در کاوش های سطحی از سیارات دیگر به کار ببرند.

پیچیدگی در علوم پایه هم نقش مهمی بازی میکند. در سطح اتم، الکترون ها که بار منفی دارند به دور هسته می چخند. اگر شما مجموعه ای از آنها را در کنار هم قرار دهید پدیده هایی مثل Fractional Quantum Hall Effect و Quantum Phase Transitions را به وجود می آورند.

بسیار سخت است اگه نگوییم غیر ممکن است، که طبیعتِ ظهور چنین پدیده هایی را فقط بر پایه ویژگی های هر یک از اجزای آن نتیجه گیری کنیم.

بنابراین به نظر می رسد که پیچیدگی کاربردهای فراوانی در علوم، دارو و درمان و در زندگی روزمره ما دارد.

دیدگاهتان را بنویسید