Hedonic Adaptation

این اصطلاح را امروز در کتاب the upside of irrationality در فصلی که در چند روز آینده خلاصه آن را یادداشت خواهم کرد، یاد گرفتم.

معنای لغوی آن یعنی وفق یافتن و عادت کردن به لذت ها و رنج ها است. آیا تا به حال دقت کرده اید که وقتی ماشین جدیدی میخرید، برخی از قسمت های آن در روز اول برای شما شیرین و لذت بخش است و با نگاه کردن به آن حس خوبی پیدا میکنید مثلا با دیدن سیستم صوتی آن حس خوبی بهتان دست می دهد و حتی گاهی متوجه می شوید برخی از قسمت ها آن طور که باب میل شما باید باشد نیست مثلا از رنگ صندلی های آن خوشتان نمی آید. در چند ماه اول همیشه این موارد برای شما جلب توجه می کند اما بعد از مدتی به آن عادت می کنید و دیگر نقاط منفی و مثبت آن و حس خوبی و بدی که روز اول از آن دریافت می کردید به اندازه گذشته برایتان جلب توجه نمی کند. به این فرآیند Hedonic Adaptation می گویند

دیدگاهتان را بنویسید