Hedonic treadmill

با یک مثال منظور از این اصطلاح را بیان می کنم.

فرض کنید شما همیشه آرزو داشتید که یک ماشین مزدا تری داشته باشید، بالاخره بعد از مدت ها این ماشین را میخرید. بعد از چند ماه دیگر به این ماشین جدید عادت میکنید و مثل قبل نمیتواند شما را خوشحال کند، حال برای اینکه دوباره این احساس خوب را تجربه کنید شما این دفعه می روید و لپتابی که همیشه آرزوی خریدن آن را داشتید، می خرید. دوباره بعد از چند ماه به آن هم عادت می کنید. و شما باز هم دنبال این هستید که چیزی را بخرید که حس شور وشعف بلند مدتی را برای شما ایجاد کند ولی طبق معمول شما هر دفعه به آن عادت کرده و سراغ یک شی دیگری می روید. به این سیکل ادامه دار که درست مانند تریدمیلی است که شما هرچقدر روی آن حرکت میکنید باز هم سرجای اولتان هستید Hedonic Treadmill گفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید